Det finns en bra brandskyddsansvarig utbildning hos Brandexperten. Hos dem finns det kvalificerade brandskyddsutbildningar och det både praktiska och teoretiska. Genom att gå en sådan utbildning så kan du få en bra förståelse för hur du på bästa sätt kan bygga ett systematiskt brandskydd. Alltså SBA. Brandexperten har flera olika utbildningar inom just brandskydd. Bland annat erbjuder de grundläggande brandskyddsutbildning. De har även heta arbeten utbildning och brandfarliga arbeten utbildning. Om du är brandskyddskontrollant så kan du gå en kurs anpassad för just det. Brandexperten är just experter på det mesta inom brandskydd. De har schemalagda utbildningar så väl som företagsanpassad utbildning.

Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig

Om du är den som är brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant på ditt jobb, så är det inte fel att gå en brandskyddsansvarig utbildning. Det för att du ska kunna känna dig trygg med den uppgiften. I kursen får du lära dig allt inom egenkontroller samt hur man kan arbeta på ett bra sätt med skyddsåtgärder. Du får lära dig bedöma risker för brand, hur man gör egenkontroller och jobbar med checklista. Kursen ger dig även kunskaper i hur du kan arbeta förebyggande med brandskydd, hur du åtgärdar och hur du följer upp och gör avrapporteringar. Om du vill veta mer om denna kurs, eller mer om de andra utbildningarna som erbjuds, besök då Brandexpertens hemsida. Det går även bra att kontakta dem på olika sätt. Det så att de kan berätta mer om sina kurser och utbildningar samt vad de mer har att erbjuda.